Persondatapolitik

Denne side er lavet for at informere vores kunder og samarbejdspartnere om hvilke typer af persondata vi behandler.
Vi behandler og indsamler alene persondata, der er relevante for at kunne sælge, udleje, rådgive, berigtige eller vurdere fast ejendom.
Dette er almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, CPR eller CVR numre, søge ønsker m.v.
Vi bestræber os på, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvenligt i forhold til et lovligt fastsat formål – herunder også overholdelse af reglerne om hvidvask.
Dine personoplysninger indsamlet enten ved, at du selv oplyser dem til os, eller vi kan modtage dem fra andre. Indsamlingen sker udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retslig forpligtigelse eller på grund af andre legitime interesser.
Vi behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af følgende formål:
·     Køberkartotek
·     Salgsformidling
·     Udlejningsformidling
·     Vurdering uden formidling
·     Markedsføring
·     Skriftlig korrespondance
Der registreres ikke følsomme personoplysninger, dog registreres CPR numre samt billedlegitimation i forbindelse med overholdelse af reglerne om hvidvask.
Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller såfremt vi er retslig forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til samarbejdspartnere, advokat- og revisionsfirmaer samt i forbindelse med opfyldelse af regler om tilbudspligt ved handel med beboelsesejendomme.
Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.
Persondata opbevares ukrypteret i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af bruger-id og password samt beskyttet af antivirusbeskyttelse og firewall. De medarbejdere, der har arbejdsrelateret behov for adgang til persondata, har modtaget instruktion i behandlinger heraf for at øge opmærksomhed på korrekt og fortrolig håndtering.
Du kan ved skriftlig henvendelse med behørig ID dokumentation bede om at få oplyst hvilke personoplysninger vi gemmer om dig og hvor længe. Vi har jf. persondataforordningsreglerne 30 dage til at fremskaffe denne oversigt og op til 60 dage, hvis data er mere komplekse.
Persondata slettes efter princippet om ”længste dato”. Det vil sige, at vi sletter dine persondata, når sidste dato for, at vi skal gemme dem er nået, hvis der er flere datoer.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling er dine persondata. Se www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.
Plus Mæglerne har ikke udpeget en DPO (Data Protection Officer), men dataansvarlig er indehaver Christian Guldager, cg@plus-maeglerne.dk.
Vi bestræber os på at opfylde en høj standard, og vores politikker samt procedurer vil løbende blive revideret og derfor vil der kunne forekomme ændringer til denne persondatapolitik.
Opdateret: maj 2018